Centralizuota sauga


       CENTRALIZUOTA SAUGA BEI STEBĖJIMAS VISĄ PARĄ


       Kliento objekte įrengta vietinė apsaugos ir gaisro signalizacija telefoninės linijos/radijo banginio siųstuvo pagalba įjungiama į saugos tarnybos „CERBERIS“ CVP (centrinį valdymo pultą). Pulto operatorius, gavęs apsaugos signalizacijos suveikimo signalą iš saugomo objekto, radijo ryšio pagalba informuoja MRE (mobilius reagavimo ekipažus) suteikdamas jiems išsamią informaciją apie gauto signalo pobūdį pagal nurodytą adresą, suveikimo zonos vietą. Ekipažo apsaugos darbuotojai, atvykę į nurodytą objektą, imasi visų būtinų ir įstatymais leidžiamų priemonių kliento gyvenamo būsto, kilnojamo ir nekilnojamo turto, gyvybės bei sveikatos išsaugojimui.

       Išsamesnę informaciją galite gauti, paskambinę į saugos tarnybos „CERBERIS“ generalinę buveinę.