Veikla


Saugos tarnybos „CERBERIS“ generalinė buveinė yra S. Kerbedžio g. 23, Panevėžys.

Paslaugos: 
              - centralizuota sauga bei stebėjimas visą parą : gyvenamųjų namų ir butų, gamybinių objektų,
                administracinių pastatų, sandėlių ir kitokių patalpų techninė sauga naudojant elektronines apsaugos
                sistemas įjungus į saugos tarnybos „CERBERIS“CVP (centrinį valdymo pultą);
              - turto fizinė sauga visą parą;
              - asmens fizinė sauga;
              - visų rūšių apsaugos priemonių - sistemų projektavimas, įrengimas, priežiūra, aptarnavimas;
              - ginkluota pinigų ir kitokių vertybių palyda - sauga;
              - mobilūs reagavimo ekipažai (MRE);
              - įvairių renginių fizinė sauga;
              - apsaugos paketas.

       Saugos tarnyba „CERBERIS“ teikdama nurodytas saugos paslaugas veikia vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės patvirtintais asmens bei turto saugos nuostatais , tarnybos vidaus darbo tvarkos taisyklėmis ir pareigybiniais nuostatais.

     
  Išsamesnę informaciją galite gauti, paskambinę į saugos tarnybos „CERBERIS“ generalinę buveinę.